Monthly Archives: juni 2016

Baklengskjeding av hele lydighetsøvelser

I siste nummeret av Canis hundetidsskrift kan vi lese om baklengskjeding. Baklengskjeding kan være et smart verktøy når man trener en konkurransehund, og også i hverdagen. I dette blogginnlegget viser jeg hvordan hele øvelser kan kjedes sammen i et konkurranseprogram.

En atferdskjede er en rekke atferder (komponenter) som følger hverandre i en fast rekkefølge og som opprettholdes av en sluttforsterker i enden. En del lydighetsøvelser er slike kjeder, mens andre øvelser er ulike fra konkurranse til konkurranse. En del av de sistnevnte øvelser kan likevel være likevel faste.

Atferdskjeder kan etableres både med forlengskjeding og baklengskjeding. Det kalles forlengskjeding om man starter med atferden i starten av kjeden (lengst unna sluttforsterker) og lærer inn kjeden fra start til slutt. Ved å benytte baklengskjeding starter man med atferden til slutt (nærmest sluttforsterker) og lærer inn kjeden fra slutt til start. Dette vises tydeligst med eksempler. Si at man ønsker å lære inn fri ved fot (atferd 1) – utgangsstilling (atferd 2) – dekk (atferd 3)

Ved å begynne seg av forlengskjeding vil kan trene dette inn på følgende måte

Repetisjon 1: fri ved fot (atferd 1) – forsterker (belønning)

Repetisjon 2: fri ved fot (atferd 1) – utgangsstilling (atferd 2) – forsterker (belønning)

Repetisjon 3: fri ved fot (atferd 1) – utgangsstilling (atferd 2) – dekk (atferd 3) – forsterker (belønning)

Ved å benytte seg av forlengskjeding vil kjeden etableres på denne måten:

Repetisjon 1: dekk (atferd 3) – forsterker (belønning)

Repetisjon 2: utgangsstilling (atferd 2) – dekk (atferd 3)– forsterker (belønning)

Repetisjon 3: fri ved fot (atferd 1) – utgangsstilling (atferd 2) – dekk (atferd 3)– forsterker (belønning)

Fordelene med baklengskjeding er at belønningen hele tiden kommer på samme sted i kjeden. Hunden «vet» derfor alltid når belønningen kommer. Antagelig vil den derfor jobbe bedre og bedre utover i kjeden ettersom den kommer nærmere og nærmere belønningen. Ved å benytte seg av baklengskjeding vil også siste del av kjeden repeteres flest ganger. Hunden vil altså kunne atferdene bedre og bedre jo lenger ut i kjeden den kommer.

Baklengskjeding kan ofte virke komplisert og avskrekkende ved første øyekast, men etter få ganger vil man gjøre det mer eller mindre uten å tenke over det. Det kan dog være lurt å tenke litt på det i starten, før det «setter seg i fingrene»

Baklengskjeding kan også benyttes til å kjede sammen hele øvelser i et lydighetsprogram. Dette skal jeg prøve å illustrere her. En mulighet er å kjede alle øvelsene i programmet sammen til en lang kjede. En annen mulighet er å benytte seg av mindre kjeder som for eksempel består av 3 og 3 hele øvelser med overganger mellom øvelsene.

Jeg har begynt å kjede sammen øvelsene i lydighet klasse 2 (disse vil forandres til neste år). Kjeden jeg ønsker å etablere her er hele øvelsen «hopp over hinder»(atferd 1) -overgang mellom øvelsene (atferd 2) – hele øvelsen «avstandskommandering» (atferd 3) – overgang (atferd 4)– utgangsstilling (atferd 5). Jeg synes det er greit å ha en utgangsstilling til slutt etter programmet er ferdig. Da kan jeg la henne sette seg i utgangsstilling på vei ut av ringen og gi et frisignal til avstandsbelønning.

Jeg begynner med å forsterke overgang (atferd 4)– utgangsstilling (atferd 5) med klikk+vær så god til godbitskål. Jeg belønnet ikke kun utgangsstilling fordi overgang +utgangsstilling er en kjede hun har masse erfaring med fra før, og det er liten vits i å bryte opp kjeder hun allerede kan godt.

Deretter legger jeg på leddet hele øvelsen «avstandskommandering» (atferd 3)

Neste gang legger jeg på en overgang til slik at kjeden blir overgang mellom øvelsene (atferd 2) – hele øvelsen «avstandskommandering» (atferd 3) – overgang (atferd 4)– utgangsstilling (atferd 5

Og til slutt hele øvelsen «hopp over hinder»(atferd 1) som er første del av kjeden.

For å få med seg neste artikkel om temaet er det mulig å gå inn på hundetidsskrift.no og bestille et abonnement på canis hundetidsskrift.

For å få mer inngående kunnskap om baklengskjeding og grunnleggende treningsprinsipper kan jeg også anbefale Canis klikkerTRENERkurs som holdes flere steder i landet.

Referanser:

Catania, A. C. (2007). Learning (4 ed.). Cornwall-on-Hudson, N.Y Sloan Publishing

Doctermann, D. (2016). Baklengskjedingsskolen – leksjon 1. Canis hundetidsskrift, 19, 10-13.

Egtvedt, M., & Køste, C. (2005). Lydighetstrening i teori og praksis. Melhus: Canis forlag.

Reklamer

06.06.16 LP på NKK Drammen

I går prøvde jeg og Sue oss på LP2 på Drammen igjen. Noe bedre enn i fjor ble det, men også en del av del samme. Hun var voldsomt energisk, og da belønning uteble prøvde hun stadig vekk å løpe til teltet Lars satt. For Sue fungerer det dårlig med tilskuere hun kjenner godt. Så det må vi enten unngå i framtida, eller enda bedre: trene masse selvontroll.

NKK logo

Her er poengene:

  • Fellesdekk 2 min. med skjult fører: 8
  • Fri ved foten: 7
  • Dekk under marsj: p
  • Innkalling fra sitt med stå: 7
  • Stå under marsj: –
  • Fremmadsending med stå: –
  • Apportering: 5
  • Fritt hopp over hinder med sitt: –
  • Kontroll over hunden på avstand: 5
  • Helhetsinntrykk: 7

Sum poeng: 103

Premie: 3

Nr. i klassen: 7

Dommer: Hulsund, Tanja

Jeg var kanskje mest skuffa over avstandskommandering og avstand, for det har jeg trent så masse på i det siste. Jeg synes også det har gått veldig bra på trening. På fellesekken peip hun litt og på fri ved foten, apportering og hopp var det helt tydelig at hun prøvde å løpe til Lars. Det var akkurat så hun ikke løp ut av ringen. Og når først ing begyner å gå galt går ofte det meste galt:)

Jeg har jo ingen ambisjoner i det hele tatt med Sue og vi konkurrerer mets for å ha noen mål å jobbe mot. Likevel er det kjedelig når man ikke får de resultatene man håper på. Så nå er det bare å kvinne seg opp og trene videre, så utsetter vi nok pensjonisttilværelsen hennes litt lengre.

Silje